Andree Hollander

Verkeer en vervoer

Tips voor de NS

ns-trein

@

Digitale klokken

Op vertrekstaten en aanwijsborden staat de tijd digitaal vermeld. Bij elke vertrekstaat hoort een (eveneens digitale) klok aanwezig te zijn die de huidige tijd aangeeft.

Verouderde informatie weg

Dagen na een omleiding of afsluiting hangen er nog biljetten die dat aankondigen. Er is al zoveel informatie op stations. Haal berichten meteen weg als ze niet meer geldig zijn.

Beleefde conducteurs

Een conducteur die de deur van een coupé opent, naar binnen gaat en de deur open laat staan. Dat wekt ergernis die gemakkelijk voorkomen kan worden.

Deze tip kost geen extra geld en een vriendelijk 'goedemorgen' ook niet!

Stations aankondigen

Het komt nog steeds voor dat het treinpersoneel niet omroept op welk station de trein stopt. Ze moeten bedenken dat er altijd mensen in de trein kunnen zitten die het traject voor het eerst reizen.

Deze tip kost geen extra geld!

Informeer met kleur

Gebruik kleur om op subtiele wijze informatie over te dragen. Voorbeeld: maak alle palen op een station geel, maar in verschillende tinten; hoe feller geel hoe dichter bij de uitgang of de roltrappen. Niet uitleggen, het helpt vanzelf.

Meer klokken

Omdat de tijd op een NS-station heel belangrijk is, dient men vanaf elke plaats op een station zicht te hebben op een klok. Ook als men op een station komt toelopen, moet er een grote klok zichtbaar zijn.

Gebruik kleur consequent

Zitplaatsen in de tweede klas zijn rood, blauw, paarsachtig of groen. Hanteer een consequente kleurcode, bijvoorbeeld: zitplaatsen in de tweede klas zijn altijd blauw, zitplaatsen in de eerste klas altijd rood.