Andree Hollander

Tijd

Kalender

Indeling van de tijd

Een kalender legt de indeling van de tijd vast in grote en kleinere eenheden, zoals de verdeling van het jaar in dagen, weken en maanden.

In een kalender moeten de problemen worden opgelost dat de omloop van de maan en de aarde geen geheel aantal dagen telt, en dat er geen geheel aantal omlopen van de maan in een jaar gaan.

Verschillende kalenders

In de westerse wereld gebruikt men de Gregoriaanse kalender. Elders in de wereld zijn de Joodse kalender, de islamistische kalender en de Hindoe-kalender in gebruik. Diverse historische kalenders zijn in onbruik geraakt.

Voor het omrekenen van een datum van de ene kalender naar de andere is de Juliaanse dag bedacht.

Maatschappelijke rol

De kalender speelt in het moderne leven een zeer belangrijke rol. Dankzij de kalender kunnen we gebeurtenissen, feestdagen en verschijnselen ondubbelzinnig vastleggen.

cartoon Taco Zip uit Volkskrant 1989

De weken vliegen weer voorbij de laatste tijd.

Zelfs de maanden zijn om voor ik het weet.

Het enige wat traag vooruit gaat zijn de uren!