Andree Hollander

Tijd

Maan

Maankalender

Maand

Blue moon

j f m a m j j a s o n d

Niet vaak

De Engelsen gebruiken de uitdrukking once in a blue moon om aan te geven dat iets slechts af en toe gebeurt.

Met een blue moon bedoelt men tegenwoordig de tweede volle maan in een maand. Dit komt gemiddeld eens in de twee en een half jaar voor, dus heel zeldzaam is het verschijnsel niet.

Welke maanden?

In maanden met 31 dagen komt een blue moon logischerwijs het meest voor. Februari heeft nooit een blue moon. Het aantal dagen in die maand is, zelfs in een schrikkeljaar, kleiner is dan de omlooptijd van de maan.

Gemiddeld vier à vijf keer per eeuw komt er twee keer binnen een jaar een blue moon voor. De eerste keer is dan in januari, de tweede keer meestal in maart, maar ook wel eens in april of mei.

1999 en 2018

In februari 1999 was er in West-Europa geen volle maan te zien. De maand ervoor en de maand erna was er twee keer een volle maan.

Zo'n reeks van twee, nul en opnieuw twee volle manen komt pas opnieuw voor in 2018. De 28 dagen van februari vallen dan volledig binnen de 'synodische maand' die gemiddeld 29,5 dag duurt.