Andree Hollander

Taal

Opperlands

Program Lipogram Palingram Dubbelgram Hypergram N-gram Ongram Miragram Xenogram Epigram

program

De grondwet van Opperland: wat kan dat mag, en wat niet kan dat mag helemaal.

In beginsel schiep godgeleerdheid het hemelvuur en het aardgas. Het aardgas nu was wolachtig en leefbaar.

Wat is Opperlands?

Opperlands is Nederlands met vakantie

Opperlands is bedoeld voor het tweede gezicht

Opperlands ligt tussen sport en kunst

Bij Opperlands gaat het alleen om het Opperlands

Als iets leuk is, dan is het goed

Wat is een gram?

'Gram' betekent: schrijfsel. Een gram kan zijn: een tekst, een zin, een halve zin, een woord, een half woord, een lettergreep, een letter of een stukje van een letter.

Het gram U

Neem de 'U'. Dit kan zijn:

Bestedingsbeperkin!

heraut

Waaro zoude w nie d laatst lette va el woor weglate? Zoal u zie geef dez besparin gee noemenswaardig moeilijkhede b he leze.