Andree Hollander

Politiek

ns-trein

@

Stelling

Het lage btw-percentage van 6% moet worden afgeschaft.

Toelichting: het lage btw-percentage zorgt voor extra administratieve lasten en schiet zijn doel voorbij. Kermisattracties bijvoorbeeld kunnen moeilijk aangemerkt worden als eerste levensbehoeften.

Stelling

De kinderbijslag moet worden afgeschaft.

Toelichting: de uitvoering gaat gepaard veel bureaucratie en de uitkering komt niet altijd aan de kinderen ten goede. In plaats daarvoor moet de overheid zorgen dat faciliteiten als bibliotheek, museum, muziekles, school, sportvereniging en zwembad voor kinderen gratis zijn.

Stelling

Verkiezingen voor de gemeenteraad moeten niet op dezelfde dag gehouden worden.

Toelichting: verkiezingen in alle gemeenten tegelijk verleggen de aandacht naar de landelijke politiek. Nieuwgevormde gemeenten houden verkiezingen als dat nodig is en daarna om de vier jaar. Op den duur zijn de raadsverkiezingen verspreid over het jaar.

Stelling

Satellietgemeenten moeten worden samengevoegd met hun grote buurgemeente.

Toelichting: gemeenten als Leiderdorp, Wassenaar en Schiedam kunnen beter een wijk worden van respectievelijk Leiden, Den Haag en Rotterdam.

Stelling

De provincies moeten worden afgeschaft.

Toelichting: provincies zorgen voor veel bureaucratie, doen veel overbodig werk en spreken de burger nauwelijks aan. De gemeenten moeten groter worden en de grenzen van gemeenten, waterschappen en politieregio's moeten gelijk worden getrokken.