Andree Hollander

Getallen

230 233 235 237 238 243 245 247

248

253 254 256 259 263 270 273 277

248 geboden

In de vijf boeken van Mozes staan 613 wetsbepalingen, 365 verboden en 248 geboden.

boekrol