Andree Hollander

Getallen

959 979 1024 1210 1281 1320

1760

2240 3600 6174 13659 19099 46664 65536

1760 yards

Er gaan 1760 yards in een mijl.