Andree Hollander

Getallen

118 119 120 123 124 125 129

130

133 135 137 137 142 143 144

130 dagen

De oceaanstomer Laconia voltooit in maart 1923 als eerste passagiersschip een reis om de wereld; de reis duurde 130 dagen.

schilderij van Laconia

130 keer

"Maar liefst 130 keer wordt de koning der dieren in de Bijbel genoemd."

Maarten 't Hart
NRC Handelsblad
30 december 2006

leeuw in het gras