Andree Hollander

Getallen

666 710 880 900 928 959 979 1024

1210

1281 1320 1760 2240 3600 6174 13659

Autobiografisch

1210 is het kleinste autobiografische getal. Een getal heet autobiografisch als het eerste cijfer het aantal nullen in het getal weergeeft, het tweede cijfer het aantal enen, het derde cijfer het aantal tweeën, enzovoort.