Andree Hollander

Getallen

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

34 duizend vierkante kilometer

Nederland heeft een totale landoppervlakte (dus exclusief de binnenwateren) van 34 duizend vierkante kilometer.

13 + 21

34 is het negende Fibonacci-getal. De Fibonacci-getallen zijn 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... Het is een getallenreeks die de natuurlijke groei weergeeft. Het vorige getal in de reeks is 21; het volgende 55.

Fibonacci

34 procent

Van al het zonlicht dat op de aarde valt, wordt slechts 34 procent gereflecteerd.