Andree Hollander

Getallen

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

20 elementen

Het melkgebit van de mens bestaat uit 20 elementen. Het gebit kan in vier gelijke kwadranten verdeeld worden. Elk kwadrant bevat twee snijtanden, een hoektand en twee melkkiezen.

onder- en bovengebit

20 graden

Een dag met een maximumtemperatuur van 20 graden of hoger noemt het KNMI een warme dag.