Andree Hollander

Getallen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

13 personen

Op het schilderij 'Het Laatste Avondmaal' van Leonardo da Vinci zitten 13 personen aan tafel, Jezus en zijn twaalf apostelen.

Deel van schilderij 'Het Laatste Avondmaal'

Geluksgetal

Tot in de Middeleeuwen was dertien onder Christenen in Europa een geluksgetal omdat het een combinatie was van tien (de tien geboden) en drie (de heilige drieëenheid).

SOC13TY

Sinds 13 maart 2005 heet mannenmodezaak The Society Shop SOC13TY. Deze naam is volgens de directeur 'brutaal en ongewoon' en moet 'een zekere spanning oproepen'.

uithangbord

13 scènes

De opera Orlando Furioso van Antonio Vivaldi bestaat uit drie bedrijven van elk 13 scènes.

13 kinderen

Anthony Quinn (1915-2001) was vader van 13 kinderen.

Johann Sebastian Bachs eerste vrouw, bij wie hij 7 kinderen had, stierf in 1720. Het jaar daarop trouwde hij met de zangeres Anna Magdalena Wilcken, bij wie hij 13 kinderen kreeg.

13e maand

Ik zou die baan graag aanvaarden, zegt de sollicitant, maar ik moet u bekennen dat ik buitengewoon bijgelovig ben. Dat is niet erg, zegt de personeelschef, dan geven we u gewoon geen 13e maand.

13 vliegtuigen

Op 28 december 1968 blazen Israelische commando's 13 vliegtuigen op op het vliegveld van Beiroet.

13 letters

Het Nederlandse alfabet telt 13 letters op x-hoogte.

a c e m n o r s u v w x z

5 plus 8

13 is het zevende Fibonacci-getal. De Fibonacci-getallen zijn 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, ... Elk volgende getal krijg je door de twee getallen ervoor bij elkaar op te tellen.

Fibonacci

Spreekwoorden

13 in een dozijn: het zijn onbeduidende voorwerpen of personen.

twaalf ambachten, dertien ongelukken: iemand die overal mislukt.

13 Conversations

De film Thirteen Conversations About One Thing van Jill Sprecher uit 2001 gaat over de samenhang en de toevalligheden in het leven van een jurist, een boekhouder, een werkster, een professor en de mensen om hen heen.

acteurs die in de film spelen

13 vitaminen

Er zijn 13 vitamines bekend: A, C, D, E en K en de acht vitamines van het B-complex: B1, B2, B3, B5, B6, B8, B11 en B12.

Vroeger dacht men dat het vitamine-B-complex één vitamine was. Later bleken het afzonderlijke vitamines die elk een cijfer kregen. Later vielen de cijfers 4, 7, 9 en 10 weer af, omdat ze bij nader inzien toch geen vitamine waren.

13 staten

Het Grote Zegel van de Verenigde Staten heeft 13 sterren, 13 strepen, een adelaar met 13 veren in elke vleugel en 13 veren in zijn staart, met 13 pijlen in zijn ene klauw en een lauriertak met 13 blaadjes en 13 bessen in zijn andere klauw, 13 letters in het motto eronder, dertien wolkjes in de halo erboven.

Het is een verwijzing naar de oorspronkelijke 13 staten.