Andree Hollander

Computer

Boeken 1990

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2001 1998 1996 1992 1991 1990 1989 1987 1985

Praktijkboek HyperCard

Dit boek ademt helemaal de sfeer van HyperCard: het heeft een grote informatieve waarde, is speels van opzet en rijk geïllustreerd. De lezer maakt een zorgvuldig uitgestippelde rondgang langs de mogelijkheden van het programma en zijn ingebouwde programmeertaal.

In 1990 verschenen bij Kluwer Technische Boeken.

Mac Zakboekje PageMaker 4

Een handzaam naslagwerkje met praktische voorbeelden dat alle hoofdkenmerken belicht van hét opmaakpakket voor de Macintosh. Dit gidsje is geknipt voor dtp-ers, vormgever en ontwerpers.

Samen met Annelies van Dijk. In 1990 verschenen bij Kluwer Technische Boeken in de serie Mac-zakboekjes.

Aanzet tot programmeren Antwoordenboek

Voor docenten van cursussen die gebruik maken van het leerboek en het werkboek Aanzet tot programmeren is bij de uitgever een antwoordenboek beschikbaar.

In augustus 1990 uitgegeven door Kluwer Bedrijfswetenschappen in de serie Leerboeken informatica.

Aanzet tot programmeren Werkboek

Dit werkboek is tegelijk geschreven met het leerboek Aanzet tot programmeren van Nel Jongsma. De boeken samen zijn meer dan de som der delen. Ze zijn bedoeld voor de MBO-opleidingen van het Praktijkdiploma Informatica.

In augustus 1990 uitgegeven door Kluwer Bedrijfswetenschappen in de serie Leerboeken informatica.

Tijd voor Cobol 2 Antwoordenboek

De antwoorden op en uitwerkingen van de opgaven van het werkboek Tijd voor Cobol deel 2. Bij programmeeropdrachten is de gegeven oplossing correct, maar niet de enig mogelijke. Andere oplossingen kunnen ook juist zijn.

In juli 1990 verschenen bij uitgeverij Kluwer Bedrijfswetenschappen in de serie Leerboeken informatica.

Tijd voor Cobol Compendium

Een naslagboekje met in alfabetische volgorde de syntax-beschrijvingen van alle Cobol-elementen die in de serie Tijd voor Cobol zijn behandeld. Waar nodig voorzien van een korte toelichting.

In juli 1990 uitgegeven door Kluwer Bedrijfswetenschappen in de serie Leerboeken informatica.

Tijd voor Cobol 2 Werkboek

Net zoals bij deel 1, hoort bij Tijd voor Cobol 2 een werkboek. Wie de leerstof onder de knie wil krijgen, kan niet zonder het werkboek. De opgaven in het werkboek vormen een aanvulling op en een toelichting bij het leerboek.

In april 1990 uitgegeven door Kluwer Bedrijfswetenschappen in de serie Leerboeken informatica.

Tijd voor Cobol 2

Dit boek is een vervolg op deel 1. Sommige hoofdstukken bevatten onderwerpen waarover in het eerste deel niet werd gesproken. Andere geven een uitbreiding op de inhoud van deel 1. In dat laatste geval is kennis van de desbetreffende stof uit deel 1 noodzakelijk.

In april 1990 uitgegeven door Kluwer Bedrijfswetenschappen in de serie Leerboeken informatica.

Schema's en programmeren

Dit boek laat zien hoe u eenvoudige programmeerproblemen kunt oplossen en die oplossing kunt vastleggen in programmastructuurdiagrammen (PSD's). Daarna volgt de omzetting van PSD's naar een programma in de programmeertaal Pascal.

Samen met Nel Jongsma. In maart 1990 verschenen bij uitgeverij Kluwer Bedrijfswetenschappen in de serie Leerboeken informatica.

Tijd voor Cobol 1 Antwoordenboek

De antwoorden op de opgaven van het werkboek Tijd voor Cobol deel 1. Voor de programmeeropdrachten geldt dat een oplossing vaak via verschillende wegen te bereiken is. De gegeven uitwerking is niet de enig mogelijke oplossing.

Begin 1990 verschenen bij uitgeverij Kluwer Bedrijfswetenschappen in de serie Leerboeken informatica.