Andree Hollander

Computer

Boeken 1987

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2003 2001 1998 1996 1992 1991 1990 1989 1987 1985

Talen voor programmeren

Leerboek met veel voorbeelden als oriëntatie op de programmeertalen Pascal, Fortran en Cobol. De nadruk ligt op herhalings- en keuzeopdrachten, procedures en functies, en op de array- en recordstructuur.

Samen met Nel Jongsma. In augustus 1987 verschenen bij uitgeverij Kluwer in de serie Leerboeken informatica.

Oefenboek talen voor programmeren

Oefenboek met opgaven, standaarduitwerkingen en toelichtingen voor het examen van de AMBI-module T.1. De indeling van het boek loopt parallel aan de indeling van het leerboek Talen voor programmeren.

Samen met Nel Jongsma. In juli 1987 verschenen bij uitgeverij Kluwer in de serie Leerboeken informatica.